KİŞİSEL GELİŞİM DANIŞMANLIĞI

KİŞİSEL GELİŞİM DANIŞMANLIĞI

 

“Yeni bir fikre doğru genişleyen zihin, bir daha asla eski boyutuna geri dönmez.”

Oliver Wendel Holmes

Kişisel gelişim popüler bir kavram olmakla birlikte tarih boyunca insanoğlunun her zaman ilgilendiği bir konu olmuştur. Daha sağlıklı yaşamak, daha huzurlu olmak, daha iyi insan olmak her zaman arzulanan olgular olmuştur. Bazı yaklaşımlar sadece bir alanın gelişimi ile ilgilenirken bazı yaklaşımlarsa daha bütüncül bir gelişimi ele almaya çalışmıştır. Şüphesiz insanı sadece tüketen, üreyen bir canlı olmakta öte değerlendiren ve her daim varoluşsal ihtiyaçlara odaklanmaya çalışan yaklaşımlar bütüncül de olsa sadece bir alana da odaklansa farklı düzeylerde yarar sağlamışlardır. Bu varoşsal ihtiyaçların bir kısmı insanı diğer canlılardan ayıran akıl sahibi olmak ve düşünebilmekle ilgilidir.  Erdemli olmak, diğerkamlı yaşamak, üretmek, evrene faydalı olabilmek, ötekine şefkat ve hoşgörü ile yaklaşabilmek gibi özellikleri kapsamaktadır. Bütüncül olarak kişisel gelişime önem vermek sadece bu erdemlerin kazanılmasını ve geliştirilebilmesini sağlamaz aynı zamanda biyopsikososyal sağlığın da korunmasına yardımcı olur.

Günümüzde de varoluşsal olarak kaygılar yaşayan bireyler sürekli bir arayış içinde olmaktadırlar. Aslında bu kaygının yaşanabiliyor olması bireyi ilkel bir canlı olmaktan öteye taşıyan en güçlü motivasyondur. Kişisel gelişimi sadece bedensel sağlık olarak almak ya da mutluluğun sırrı olarak değerlendirmek veyahut ötekini etkileme aracı olarak görmek bütünü değerlendirmede hatalar yapılmasına sebep olur. İnsanlar sadece meditasyon yaparak huzura kavuşamazlar. Ya da sadece bedensel egzersizler yaparak tam bir iyilik haline kavuşamazlar. Bu sebeple hem bedensel, hem ruhsal hem de sosyal olarak sürekli gelişime odaklanmak daha faydalı ve doğru bir yaklaşım olacaktır. Geliştirilmeye çalışılan her alan genellenmediği sürece elde edilen deneyimler ve öğrenilen birikimler sadece bireyin kendisini kandırmasından başka bir işe yaramaz.

Belirtmek istediğim kişisel gelişimin sadece bir alanına odaklanıldığında tam bir iyilik haline ulaşmak mümkün olmadığıdır. Kişi geçici olarak kendisini kandırabilir yakınlarını kandırabilir ancak uzun vadede ihmal ettiği alanlar yüzünden tahmin edemediği sorunlar yaşayacağı gerçeğinden kaçamaz. Tam bir iyilik haline ulaşmak çoğu zaman mümkün olmasa da en azından gelişim alanlarının hepsine fırsat vermek ve bu ilkeyle yaşamı devam ettirmek daha dengeli ve huzurlu bir hayata kapı aralayacaktır.

Kişisel gelişim danışmanlığında amaç bireyin biyolojik, psikolojik ve sosyal alanlardaki gelişim düzeyini değerlendirmek ve yönlendirmelerle ihtiyaç duyulan alanların daha etkin olarak kullanılmasına destek olmaktır.