AİLE, ÇİFT ve EVLİLİK DANIŞMANLIĞI

AİLE, ÇİFT ve EVLİLİK DANIŞMANLIĞI

“Beni hiç anlamıyorsun.“
“Artık beni sevmiyorsun.”
“Ben kendimi sana anlatamıyorum.’’
“Sen önceden böyle değildin, çok değiştin.“
“Sen hep böylesin.“
“Hiç değişmeyeceksin.”
“Senin gözünde benim hiç kıymetim yok.”
“İstediğim hiçbir şeyi yapmıyorsun.”
“Senin yüzünden nefes alamıyorum.”
“Herşeyden beni sorumlu tutuyorsun.”
“Artık senin bu kadar duyarsız olmana dayanamıyorum.”

Gerek ülkemizde gerekse dünyanın birçok yerinde aile kavramının anlamı ve temsil ettiği bağlam hızla değişime uğramaktadır. Aile toplumsal yapıda bireylerin içinde bulundukları ilk ve en önemli birliktelik halidir. Fakat bu birliktelikte aile bireylerinin bireyselliklerini ön plana çıkararak gereken özen gösterilmediğinde veya farklı sebeplerle bu birlikteliğin sürekliliği için gerekli olan iletişim sağlıklı kullanılmayarak ihmale uğradığında problemler ortaya çıkmaktadır. Son yıllardaki artan boşanma vakaları da ne yazık ki hem bireysel psikolojik sağlığın hem de toplumsal açıdan sosyal sağlığın ciddi düzeyde erozyona uğramasının bir göstergesi olarak da kabul edilebilir.

İlişkiler kopma noktasına geldiğinde bireyler sıklıkla evliliklerinin dayanılmaz bir hal aldığını, kendileri için artık bir anlam ifade etmediğini, ilişkilerinden bunaldıklarını, eşlerinin beklentilerinin fazla olduğunu, sevilmediklerini, yeterli ilgiyi görmediklerini ifade ederek vs. şikâyetlerle bir profesyonelden yardım alma arayışlarına girerler. Ancak bu seçenek değerlendirilmediğinde ilişki kısır döngüye girerek problemler gün geçtikçe çoğalır ve ayrılık kaçınılmaz bir son olarak karşılarına çıkar.

Genellikle çiftlerin amaçları evliliklerini veya ilişkilerini kurtarmaktır.  Problemin kaynağı ne olursa olsun mutlaka profesyonel anlamda sürecin daha iyi atlatılması için yapılması gerekenler bulunmaktadır. Aile, çift ve evlilik terapisinde amaç her koşulda birlikteliği sağlamak asla değildir. Bu süreçte tespit edilen sorunlar çerçevesinde iletişimin sağlıklı hale gelebilmesi, ilişkideki dolaylı ifadelerin azaltılması, çatışmaların kaynaklarının azaltılması, empati ile yaklaşım becerilerinin kazandırılması, ilişkiyi temelden sarsan güven problemlerin çözümlenmesi, ilişkiye yansıyan bireysel problemler hakkında farkındalığın arttırılması, kriz dönemleri diyebileceğimiz (evlilik, çocuğun doğumu ve bakımı, mesleki değişimler, bir yakınının kaybedilmesi, çocukların evden ayrılması, emeklilik gibi) hayatın dönüm noktalarında yaşanan streslerin daha sağlıklı biçimde nasıl atlatılabileceği gibi ihtiyaç duyulan alanlarda psikolojik anlamda terapotik gerekli müdahaleler yapılarak süreç yönetilir.

Psikoterapi ve danışmanlık ortamı, iletişimi daha açık ve net halde gerçekleştirebilmeyi sağlayan, üçüncü bir kişinin (terapist) yönlendirmesi veya yardımı ile karşılıklı konuşmanın anlaşılabilir şekilde olmasını öğreten, kişilerin olaylara olan tek yönlü bakış açısını değiştirmeye çalışan ve insanın kendine dair farkındalığını arttıran bir ortamdır. Ancak bu ortamdan bireylerin faydalı olanı alabilmeleri ve çift olarak yarar görebilmeleri yine kendilerine bağlıdır. Bir ilişkinin sağlıklı hale gelebilmesi, çiftlerin uyuşmazlıklarını çözebilme isteğine ve bunun için uğraşlarına bağlıdır.

AİLE, ÇİFT VE EVLİLİK DANIŞMANLIĞI KONULARI

 • Eşler arasındaki uyum problemleri
 • Aile içi çatışmalar
 • Çocuk yetiştirme ile ilgili yaşanan problemler
 • İlişkide iletişim becerilerini geliştirme
 • Aile birlikteliğini olumuz etkileyen tutum ve davranış kalıpları
 • Hamilelikte yaşanılan stres ile baş edebilme
 • Ayrılık veya boşanma sürecini sağlıklı atlatma
 • Evliliğe hazırlık
 • Aldatma ve aldatılma
 • Çocukların evden ayrılması ile oluşan yeni duruma adaptasyon
 • Orta yaş bunalımı
 • Menopoz dönemine hazırlık ve bu döneme adaptasyon
 • Andropoz dönemine hazırlık ve bu döneme adaptasyon
 • Emeklilik sonrası adaptasyon problemleri